O přehlídce: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

MAŽORETKY DDM SEMILY

Semilské mažoretky vede paní Ilja KULICHOVÁ, která již přes 10 let vyučuje na Základní umělecké škole v Jilemnici TANEČNÍ OBOR. Přibližně před sedmi lety (v roce 1996) byla oslovena – vyzvána Střediskem volného času dětí a mládeže v Semilech („Seddma“) jejím zástupcem – ředitelem panem Josefem ZAJÍCEM – k založení výuky MAŽORETEK. Původně se začínalo s jednou skupinou, dnes ve třech věkových skupinách (do 10 let, do 15 let a starší) nacvičuje cca 30 SLIČNÝCH SLEČEN mažoretková vystoupení. Skladby – písničky, melodie - vytypovává a choreografii připravuje sama Ilja Kulichová (ve spolupráci se svými dnes již dospělými dcerami) a také v průběhu nácviku ve spolupráci s účinkujícími děvčaty. Rovněž návrh OBLEČENÍ mažoretek je kolektivní prací skupiny, realizaci – ušití zajistila UČŇOVSKÁ INTEGROVANÁ ŠKOLA V SEMILECH – obor švadlen. No, a v neposlední řadě nutno doplnit, že pan Josef Zajíc není pouhým ředitelem Domu dětí a mládeže, ale že se vydatně stará o finanční zajištění zázemí oboru mažoretek (ale i dalších oddělení domu dětí – jako je např. oddělení estetiky, oddělení sportovní, přírodovědné, technické, …atd.) a též zajišťuje dopravu mažoretek na místa jejich vystoupení.

Kontakt: Ilja Kulichová, tel.: 481 685 321, 606 888 075


DECHOVÁ HUDBA ZUŠ SEMILY

ZUŠ Semily

V září roku 1986 začal na semilské LŠU vyučovat Vincent Breuer dechové nástroje a již v průběhu tohoto školního roku se v jeho hlavě zrodila myšlenka vytvořit dětský dechový soubor – složený z žáků umělecké školy. Tato myšlenka se velmi rychle ujala – byla podpořena i dalšími vyučujícími, a tak měla dětská dechovka brzy kolem dvaceti členů. Tento počet se udržoval celou řadu let. Původně se hrály klasické polkové a valčíkové skladby, v poslední několika letech (2-3 roky) se však počet členů v dětské dechovce výrazně snížil – na cca 7 – 10 členů a i žánrově začíná „vybočovat“ směrem ke swingu. Jejich výběr ale především notový materiál připravoval sám V.Breuer. I zde se evidentně projevuje úbytek žáků hrajících na dechové nástroje, a proto současná kapela hraje – vystupuje ve složení současných žáků s občasnou výpomocí některých učitelů a za vydatné pomoci samotného učitele – pana V.Breuera. Dlouhou řadu let hrál na tubu také současný ředitel ZUŠ – Jiří Kurfiřt. Ani nynější obsazení není typicky dechovkové – hrají zde i elektronické klávesy a basová kytara.

Žákovskou dechovkou při ZUŠ v Semilech za roky své existence prošla celá řada muzikantů – vynikající trumpetista Jirka Bachtík – v současnosti úspěšný student AMU, Josef Karmášek, Petr Lux, Jirka Mihalo a celá řada dalších.


DECHOVÁ HUDBA TÁBORANKA

Táboranka

Kdysi bývala i v každé české vesnici (nejen na Moravě) alespoň jedna „dechovka“. Dechová hudba „Táboranka“ má svůj původ v dechové hudbě z Nové Vsi nad Popelkou, která byla založena již roku 1920 panem učitelem a varhaníkem v kostele – Františkem Háskem a měla 20 členů. Jak šel čas - vystřídali se nejen jednotliví muzikanti, ale samozřejmě i kapelníci. Byli to: Václav Mizera, Josef Čapek, Josef Mizera a Vladislav Ševců, který pomyslné „žezlo“ předal v červenci 1999 (u příležitosti oslavy svých 75. narozenin) hráči na křídlovku a zpěvákovi RNDr. Jiřímu Jínovi.

Dnes má tato kapela rovněž ke dvaceti členům, ovšem nejsou to muzikanti z jedné vesnice (jak tomu bývalo kdysi), nýbrž z několika obcí v okolí (a původních dechovek) – tj. z Nové Vsi nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Libštátu, Košťálova, Stružince, Svojku, Čikvásek a Loukova. Proto když jsme hledali pro naši dechovku co nejvýstižnější název – zvolili jsme za atribut horu Tábor, která se vypíná nad Lomnicí a vévodí celé této oblasti – odtud tedy dechová hudba „TÁBORANKA“. Obsazení: křídlovky: J.Jína, Mir.Jína, Jar.Sochor, klarinety: Z. Nalezinek, J.Mizera, J.Kovář a Mir.Jína ml., tenory: J.Sochor a Fr.Sochor, trubky: V.Jína a Fr.Podlipný, bastrubka: H.Jína, lesní roh: P.Miksánek, trombon: J.Hejduk, bicí + zvuk: M.Brož, činely: Fr.Havlíček, zpěv: Vlaďka Jínová a Jana Jírová, Jiří Jína a Hynek Jína.

Hrajeme skladby nejen našich „starých dobrých klasiků“ – jako jsou Václav Bláha, Josef Poncar, Jaromír Vejvoda, Karel Vacek,…. ale i novinky současných autorů dechové hudby, občas zabrousíme i do oblasti POP – např. písničky zpívané Petrou Černockou, Jakubem Smolíkem, Petrem Mukem,… Vlastníme bohatý notový archiv, nejhranější skladby máme uspořádány do desek s fóliemi (abychom je častým hraním nepoškozovali). Snažíme se pozvolnými krůčky kapelu vylepšovat nejen co se týče kvality zvuku, ale i co do vzhledu a vybavení. „Omlazujeme“ náborem nových členů, které se snažíme získávat přímo z hudebních škol, během letošního a příštího roku jsme si dali za cíl naši kapelu nově obléci – jednotný stejnokroj – čepice, vestičky, kravaty, saka, kalhoty – a při této příležitosti děkujeme všem sponzorům, kteří nám na tuto část našich nemalých výdajů částečně přispěli – jsou to: Obecní úřad Košťálov, OÚ Nová Ves nad Popelkou, MěÚ Lomnice nad Popelkou, firma ČAO – Čapek Nová Ves, OÚ Libštát.

Kontakt: RNDr. Jiří Jína, tel.: 481 689 271, 604 325 822

e-mail: jiri.jina@nemsem.cz, www.taboranka.wz.cz


DECHOVÁ HUDBA ČESKÝ RÁJ VŠEŇ

Dechová hudba „Český ráj“ ZD Všeň je souborem s dlouholetou tradicí od datování hudby jako Kacanovská dechovka vedená panem Josefem Ocáskem, přes období působení na Vyskři s kapelníkem p.Karlem Egrtem, kdy se později přidali i hudebníci z Krčkovské vesnické dechovky a postupem dalších desetiletí a působením proměn až k nynější sestavě kapely, kdy již dávno nejsou všichni muzikanti z jedné vesnice, ale jsou opravdu, jak tomu napovídá již název z celého Českého ráje od Hrubé Skály, Turnova, Vystře až do Mnichova Hradiště. Soubor hraje skladby českých a moravských autorů, které byly složeny před více než 50. lety, ale i skladby současných, kteří i dnes dovedou vytvořit krásné písničky pro českou dechovku.

Nynějším kapelníkem je od r.1985 Jaroslav Raulin. Nejen svým hlasem krášlí kapelu Miluše Zemánková a Markéta Pozdníčková a v poslední době hostuje zpěvák František Pelc.

Po nespočet roků trvání naší dechové hudby hrálo v naší kapele hodně hudebníků, ale mnoho z nich již hraje v nebeských kapelách a proto naše řady každým rokem řídnou. Avšak já pevně věřím, že i v dalších letech se najde i nadále aspoň těch několik nadšenců pro obsazení malé dechovky. Přejeme příjemný poslech a hezkou zábavu!

Kontakt: Jaroslav Raulin, tel.: 608 616 635, email: j.raulin@seznam.cz


DECHOVÁ HUDBA JILEMNIČANKA

Jilemničanka

Jilemničanka patří mezi známé dechovky semilského okresu. V minulosti ji vedli vojenští hudebníci (Rejmon, Jirout, Hanuš), mívala i 40-50 členů. V současnosti kapela pod vedením Jaroslava Kubáta, absolventem lidové konzervatoře v Hradci Králové, se zpěváky a lidovou vypravěčkou čítá 13-18 členů. Jilemničanka vystupuje na promenádních koncertech v lázních, při různých příležitostech, jak říká kapelník, hraje všude tam, kam ji pozvou, několikrát hostovala i v Německu. A jako dříve i nyní to jsou hudebníci z okolních vesnic. V repertoáru má skladby převážně jihočeských a moravských autorů. Vymizelo rčení: „Co Čech – to muzikant.“ Na školách Hašlerovu „Českou písničku“ neznají, ale „Hrobaře“ zná každé malé dítě.

Kontakt: Jaroslav Kubát, tel.: 481 544 390