O přehlídce: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

O přehlídce 2005

I na letošní 3. ročník košťálovské přehlídky dechovek nám počasí přálo a přilákalo téměř 500 platících posluchačů. Když připočteme účinkující, obsluhující pořadatele a neplatící děti do 15-ti let (případně i některé další) – dostaneme se cca na 800 osob pohybujících se ( a sedících) v prostoru hasičského areálu „Pod Kozlovem“ v Košťálově.

Nálada byla příjemná, všichni účinkující se dostavili s veselými písničkami na rtech – TURNOVANKA řízená Mgr. Jindřichem Badou, KRKONOŠSKÁ DECHOVKA Josefa Ulricha z Jablonečku – tedy z Jablonce nad Jizerou, místní TÁBORANKA pod vedením RNDr. Jiřího Jíny, JAVORKA z Lázní Bělohrad s kapelníkem Josefem Záveským, své umění předvedli v několika vstupech i lomnické mažoretky a samozřejmě nejvíce zaujala profesionální dechovka Václava Hlaváčka KRAJANKA a hlasový imitátor – pan Václav FALTUS.

Na rychlý chod a spád celého programu dohlížel (a popoháněl) náš místní moderátor – Milan Havlík. Zvuk měl na starosti stejně jako v předešlých ročnících Milan Brož, který si tentokrát k sobě přibral pomocníka Míru Jínu z Rokytnice.

Samozřejmě bylo i několik málo drobností, které bychom chtěli v příštím roce vylepšit – napravit - např. vybudování zastřešení celého parketu ( – tedy velké kryté plochy pro případ deště) trochu oslabilo výhled sedících diváků na účinkující. Příští rok se poučíme a na všechny podnětné připomínky budeme reagovat.

Pořádající dechová hudba TÁBORANKA děkuje za veškerou pomoc svým spolupořadatelům – Hasičům v Košťálově, Obecnímu úřadu v Košťálově, všem bezplatně vystupujícím amatérským účinkujícím a veškeré obsluze (během akce, ale i před a po akci) a také všem sponzorům, kteří přispěli na činnost našeho omlazovaného hudebního seskupení.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi všemi zase příští rok – na 4. ročníku Košťálovské přehlídky dechových hudeb – v sobotu 2. září 2006 !

Za pořádající Táboranku V.a J.Jínovi (4.9.2005)


účinkující