O přehlídce: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Z festivalu dechových hudeb v Košťálově

Tento nadpis jsme si vypůjčili z novinového článku, který vyšel v Jičínském deníku. Rádi se se čtenáři Košťálovských novin o některé pasáže reportáže Františka Čermáka pro připomenutí podělíme:

„Košťálov – Kdo jednou navštíví krásný a vybavený areál při přehlídce dechových hudeb v Košťálově, rád se tam vždy vrací v očekávání příjemného zážitku a potěšení nejen kvalitními dechovkami.

Sbor dobrovolných hasičů z Košťálova s podporou obce a Libereckého kraje buduje víceúčelový areál, který je jako stvořený pro tyto hudební přehlídky a jiné spolkové akce.

Ze všech programových částí byl cítit nepřehlédnutelný podíl členů Táboranky, kteří nezapomněli při rychlém sledu jednotlivých vystoupení poděkovat zúčastněným organizátorům a zástupcům sponzorů. Pěkné slunné počasí donutilo některé starší diváky použít slunečníky i rozměrné programy na zakrytí hlav. Ti, co přijeli včas, stačili obsadit výhodná místa v přístřešcích, pořadatelé však na velkou návštěvu zkušeně zareagovali a byli připraveni (v areálu se pohybovalo přes 1000 lidí!). Program zahájily mažoretky DDM Lomnice za doprovodu dechové hudby Český ráj ze Všeně. Mažoretky vystupovaly společně ve dvou věkových kategoriích. Ta nejmenší drobotina se vtěsnala na menší prostor samostatného pódia. V programu dne několikrát účinkovaly mažoretky se všemi kapelami i v sólových skladbách. Všechna vystoupení byla odměněna potleskem. Dechovka ze Všeně taky nezklamala s výběrem českých písní a oplatila tak návštěvu Táboranky u nich. Dechovka Gloria Zdeňka Gurského (mimochodem Mistři Evropy 2000) nezapřela, že v žilách jejích hudebníků koluje moravská krev s patřičným moravským temperamentem, a to se projevilo i v přednesu písní. Mezi hosty se pošeptávalo, že pozvaný lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota nepřijel, ale byli mile překvapeni, že se náhle vyklubal ze zpěváka DH Gloria. Pořádně prověřil bránice diváků aktualizovanými rodinnými, ale i politickými povídačkami.

Pernštejnka z Pardubic pak potvrdila, že dovede zahrát vše v profesionální kvalitě, a že právem patří mezi vyhledávané dechovky.

Přímý rodinný potomek Jaromíra Vejvody přiblížil připravenými ukázkami průřez životem skladatele a zvláštní pozornost upoutala celá historie světově proslulé skladby Škoda lásky, jak pronikala svojí popularitou do všech světadílů, ale také ukázky tamní interpretace. Jako host Táboranky Jaromír Vejvoda ml. přednesl divákům, co dosud ani vcelku tak uspořádaně neslyšeli. I tady byl vřelý potlesk na místě.

Většina posluchačů čekala na zlatý hřeb odpoledne, vystoupení oblíbené Táboranky. V první části svého programu doprovodila muzikou i zpěvem baráčnický soubor Furiant z Malé Bělé při tanci České besedy. Tento skvost české kultury, sestavený z národních písní Fr.Helerem v 19.století většina mladších návštěvníků viděla poprvé v životě a společně se staršími doprovázela bouřlivým potleskem. Táboranka poté v samostatném programu společně s lomnickými mažoretkami opět nezklamala, předvedla strhující vystoupení s vtipnou konferencí Vlaďky Jínové a ohromnou energií, kterou rozdávali plnými doušky mladí muzikanti při svých instrumentálních i pěveckých sólech. Košťálovská dechovka Táboranka tím i na domácí půdě potěšila přítomné a je jasné, že se za ní diváci „táhnou“.

Skutečný zlatý hřeb ale byl závěrečný monsterkoncert, kterého se s vybranými a oblíbenými skladbami zúčastnila většina muzikantů z DH Všeň, Pernštejnky a Táboranky. Diváci odcházeli spokojeni a potěšeni pozváním na příští jubilejní 10. ročník přehlídky dechových hudeb v Košťálově 2012 - opět první zářijovou sobotu.“

Tolik z článku Františka Čermáka v Jičínském deníku.

Máme samozřejmě velikou radost, když můžeme od cizích, nezávislých lidí prakticky z celé republiky poslouchat slova chvály a uznání na tuto košťálovskou akci, která není ani zdaleka záležitostí jedné soboty, na kterou se připravujeme prakticky po celý rok a která velice pozitivně zviditelňuje naší obec. Za to všechno patří veliký dík všem, kteří nám pomáhali a kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na hladkém a prakticky bezproblémovém průběhu letošní přehlídky: Hasičům a hasičkám a jejich partnerům a rodinným příslušníkům ve službě, obětavě pracujícím pod vedením starosty SDH Miroslavem Doškařem, obsluze pokladen, zvukařům a účinkujícím, místostarostovi obce Milanu Havlíkovi za konferenci a zajištění videoprodukce a obecnímu úřadu se starostou PaedDr. Miloslavem Janatou za finanční podporu.

V. a J. Jínovi


účinkující